Disclaimer

Wij bedanken je voor een bezoek aan onze website. Deze website is eigendom van Match, ingeschreven onder KvK nummer 66535204.

Match gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van haar website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeft Match geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

Match kan cookies toepassen om haar webgebruikers gemakkelijk te herkennen en de navigatie door de site zo mogelijk te vereenvoudigen. Tevens bouwen wij hiermee bezoek/ en navigatiestatistieken op. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie. Match verzamelt geen persoonlijke gegevens tenzij je deze vrijwillig en door eigen invoer verstrekt. 

De website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. Match is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

Match is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Match worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Desgewenst kun je toestemming vragen via onderstaande contactgegevens:

Match, mail: info@idealematch.com of telefoon: 06 - 29 32 70 78

Constateer je onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat je deze ons meldt via het contactformulier.

Privacy Statement

Indien je door middel van een e-mail of invulformulier gegevens aanvraagt, worden deze gebruikt om met je in contact te komen. Indien je op deze manier je gegevens aan ons hebt verstrekt, kan het gebeuren dat je een mailing van ons ontvangt of telefonisch wordt benaderd.

Match zal de door je opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden. Indien je dit wenst, heb je de mogelijkheid om je persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Mocht je hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij je dit per brief, fax of e-mail kenbaar te maken aan:

Match, De ideale match voor al uw marketing & communicatie

Mail: info@idealematch.com, Telefoon: 06 - 29 32 70 78