Administratie: Juistheid, volledigheid & tijdig staan bij ons hoog in het vaandel.

 

 

Missie

Ons werkterrein bestaat uit starters en MKB. Onze dienst bestaat uit administratie en marketing. Het innovatievermogen en kennis helpt ons bestaansrecht voort te zetten. Wij sturen dan ook altijd op kwaliteit. De kwaliteit kunnen we waarborgen door de Plan-Do-Check-Act (planning - uitvoering - evaluatie - nieuwe acties uitzetten).

De kwaliteit voortkomend uit werkzaamheden bestaan uit een (middel)hoog complexheid en dynamische omgeving. Dit houdt in dat we maatwerk leveren en kijken naar de wensen en behoefte van de klant.

Ook voor toekomst willen we talent- & prestatie-gericht te werk gaan voor onze klanten. Dat is wat ons uniek maakt!

Visie

Net als ieder ander bedrijf hebben we te maken met belanghebbenden en omgevingsfactoren. Deze zetten we geregeld in kaart om risico's te verspreiden. Dit maakt dat wij ons kunnen focussen op wat we goed kunnen.

Ook voor toekomst willen we kwaliteit en presteren. Bedrijven ontzorgen!

Dat werkt! 

Waarden

Wij hechten waarde aan integriteit, objectiviteit, deskundigheid, eerlijkheid, vertrouwelijkheid, professionaliteit & toewijding.

Wij gaan voor duurzame relaties en netwerken. Hierdoor kunnen wij ons weer focussen op het leveren van de juiste kwaliteit en prestaties.