Match (KvK nr. 66535204) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Match kan uw bedrijfsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Match of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website / sociale media aan Match verstrekt heeft. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan. Een overzicht van de gegevens die wij verwerken treft u in dit document.

 

 • Match verwerkt uw bedrijfsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Match uw bedrijfsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

 

 • Match bewaart uw bedrijfsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

 • Match verstrekt uw bedrijfsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te doen aan een wettelijke verplichting. Match zal uw bedrijfsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

 • U heeft het recht om uw bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@idealematch.com. Match zal binnen 10 werkdagen, op uw verzoek reageren (met uitzondering van de vakantieperiodes).

 

 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Match bovengenoemde niet naleeft.

 

 • Match neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Match maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw bedrijfsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde bedrijfsgegevens, neem dan contact op met Match.

 

 • Bent u bij ons klant, dan hebben we de volgende gegevens van u:
  • (Bedrijfs)naam en naam contactpersoon
  • E-mailadres
  • Adres, postcode en woonplaats

 

 • Ontvangt u van ons een nieuwsbrief, dan hebben wij de volgende gegevens van u:
  • (Bedrijfs)naam en eventueel naam contactpersoon
  • E-mailadres

 

 • Via onze nieuwsbrief informeren wij u vrijblijvend over onze diensten in het vakgebied. U ontvangt onze nieuwsbrief omdat u zich via onze website hiervoor heeft aangemeld, u informatie heeft aangevraagd of omdat u (in het verleden) klant bij Match bent (geweest). Voor deze nieuwsbrief verzamelen wij minimaal gegevens, namelijk alleen uw (bedrijfs)naam en mailadres.

 

 • Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden door onderaan iedere Match-nieuwsbrief op de link 'Uitschrijven' (unsubscribe) te klikken. Ook kunt u een mailtje sturen naar info@idealematch.com. Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Wij gaan er dan vanuit dat u akkoord bent met onze privacy verklaring.

 

 • Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw bedrijfsgegevens, neem gerust contact met ons op (per mail of telefoon).

 

 

 

 

 

info@idealematch.com

06 - 29 32 70 78

www.idealematch.com